ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W EPAL

EKO PRODUKT

paleta EPAL 1 - europaleta

Paletę EPAL z całą pewnością możemy nazwać eko-produktem, prawie w całości produkowanym z surowca odnawialnego, jakim jest drewno. Palety produkujemy bez obróbki chemicznej.

System wielokrotnego użytku wprowadzony w życie poprzez globalną wymianę, stanowi podstawę przyjaznych dla środowiska atrybutów systemu EPAL. Każda pojedyncza europaleta EPAL zmniejsza budżet węglowy naszej planety o prawie 30 kg. Dzięki wysokim standardom jakościowym i podejmowanym przez nas inicjatywom, paleta EPAL wspiera każdego użytkownika w byciu bardziej ekologicznym.

Pomimo tych wszystkich zalet samego produktu, nie jesteśmy obojętni na otaczający nasz świat i robimy dużo więcej.

GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIETEGO

Otwarty pool europalet EPAL to doskonały przykład gospodarki obiegu zamkniętego, który opiera się na trzech filarach: REUSE, REPAIR i RECYCLE. Takie podejście do biznesu pozwala uzyskiwać wiele korzyści, w tym zmniejszenie ilości odpadów, ochronę środowiska i zwiększenie efektywności operacyjnej. Bezkompromisowa jakość palet EPAL to podstawa nie tylko bezpieczeństwa w transporcie i magazynach użytkowników palet, ale również dążenie do tego, by każda pojedyncza paleta miała maksymalnie długi cykl życia.

SUSTAINABLE PALLET MANAGEMENT

Sustainable Pallets Management logo

Zrównoważony rozwój naszej organizacji to dla nas podstawa. Chcemy, by nasi partnerzy, niezależnie czy produkują i naprawiają palety, czy są ich końcowymi użytkownikami mieli pewność, że wszyscy razem działamy z poszanowaniem naszego otoczenia. Dlatego wdrażamy program certyfikacji SPM, który jest zewnętrznym potwierdzeniem jakości prowadzonej gospodarki paletowej.

ZALESIANIE

Od lat prowadzimy cykliczne akcje zalesiania.

Oprócz tego, że nasza organizacja przekazuje leśnikom setki milionów rocznie na zalesianie i gospodarowanie lasami, sami często bierzemy sprawy w swoje ręce i przy okazji różnych spotkań organizujemy akcje sadzenia drzew.

Wspieramy takie inicjatywy, bo wierzymy, że przyczynią się do szybszej odbudowy środowiska naturalnego, a przy okazji budujemy w ten sposób społeczną świadomość przeciwstawiania się zmianom środowiskowym.

las

NAVIGOR – KOALICJA DLA KIEROWCÓW

Zrównoważony rozwój rozumiemy jako pozytywne oddziaływanie na nasze otoczenie. Nie tylko na środowisko naturalne, ale również na ludzi.

Kierowcy ciężarówek – to również z myślą o nich 60 lat temu powstała europaleta. Kierowca obok magazyniera to osoba, która najczęściej ma bezpośrednią styczność z naszymi produktami – dlatego są nam szczególnie bliscy. Nie możemy biernie przyglądać się problemom tej części rynku logistycznego. Luka na rynku kierowców w Polsce i w całej Europie, sprawia że wszystkim pracuje się coraz trudniej – nie tylko kierowcom. Co z tego, że udoskonalamy nasze palety jeśli coraz częściej nie ma ich kto przewozić.

Dlatego postanowiliśmy przystąpić do Koalicji Dla Kierowców i aktywnie wspierać System Navigor, który odwraca niekorzystne trendy tej części rynku. Zachęcamy każdą lokalizację logistyczną, każdy magazyn, aby przyłączyły się do Navigora i opisały obowiązujące w swoich lokalizacjach procedury i udogodnienia dla kierowców podczas załadunku i rozładunku.  Wierzymy, że współpracując można wszystko naprawić.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W EPAL

EKO PRODUKT

paleta EPAL 1 - europaleta

Paletę EPAL z całą pewnością możemy nazwać eko-produktem, prawie w całości produkowanym z surowca odnawialnego, jakim jest drewno. Palety produkujemy bez obróbki chemicznej.

System wielokrotnego użytku wprowadzony w życie poprzez globalną wymianę, stanowi podstawę przyjaznych dla środowiska atrybutów systemu EPAL. Każda pojedyncza europaleta EPAL zmniejsza budżet węglowy naszej planety o prawie 30 kg. Dzięki wysokim standardom jakościowym i podejmowanym przez nas inicjatywom, paleta EPAL wspiera każdego użytkownika w byciu bardziej ekologicznym.

Pomimo tych wszystkich zalet samego produktu, nie jesteśmy obojętni na otaczający nasz świat i robimy dużo więcej.

ZALESIANIE

Od lat prowadzimy cykliczne akcje zalesiania.

Oprócz tego, że nasza organizacja przekazuje leśnikom setki milionów rocznie na zalesianie i gospodarowanie lasami, sami często bierzemy sprawy w swoje ręce i przy okazji różnych spotkań organizujemy akcje sadzenia drzew.

Wspieramy takie inicjatywy, bo wierzymy, że przyczynią się do szybszej odbudowy środowiska naturalnego, a przy okazji budujemy w ten sposób społeczną świadomość przeciwstawiania się zmianom środowiskowym.

las

SUSTAINABLE PALLET MANAGEMENT

Sustainable Pallets Management logo

Zrównoważony rozwój naszej organizacji to dla nas podstawa. Chcemy, by nasi partnerzy, niezależnie czy produkują i naprawiają palety, czy są ich końcowymi użytkownikami mieli pewność, że wszyscy razem działamy z poszanowaniem naszego otoczenia. Dlatego wdrażamy program certyfikacji SPM, który jest zewnętrznym potwierdzeniem jakości prowadzonej gospodarki paletowej.

NAVIGOR – KOALICJA DLA KIEROWCÓW

Zrównoważony rozwój rozumiemy jako pozytywne oddziaływanie na nasze otoczenie. Nie tylko na środowisko naturalne, ale również na ludzi.

Kierowcy ciężarówek – to również z myślą o nich 60 lat temu powstała europaleta. Kierowca obok magazyniera to osoba, która najczęściej ma bezpośrednią styczność z naszymi produktami – dlatego są nam szczególnie bliscy. Nie możemy biernie przyglądać się problemom tej części rynku logistycznego. Luka na rynku kierowców w Polsce i w całej Europie, sprawia że wszystkim pracuje się coraz trudniej – nie tylko kierowcom. Co z tego, że udoskonalamy nasze palety jeśli coraz częściej nie ma ich kto przewozić.

Dlatego postanowiliśmy przystąpić do Koalicji Dla Kierowców i aktywnie wspierać System Navigor, który odwraca niekorzystne trendy tej części rynku. Zachęcamy każdą lokalizację logistyczną, każdy magazyn, aby przyłączyły się do Navigora i opisały obowiązujące w swoich lokalizacjach procedury i udogodnienia dla kierowców podczas załadunku i rozładunku.  Wierzymy, że współpracując można wszystko naprawić.

ekrany aplikacji Navigor