JAKOŚĆ

dokumentacja palet EPAL
  • zgodność ze standardem ISPM 15 oraz IPCC

  • kontrola produkcji i naprawy palet niezależnego audytora: Bureau Veritas

  • kontrola prowadzona przez inspektorów EPAL

  • aktywne wychwytywanie podrabianych produktów z rynku

  • certyfikacja Sustainable Pallet Management (SPM)

  • rozwój palety 4.0 – serializacja wszystkich nośników EPAL i cyfryzacja otwartego poolu paletowego EPAL

DROBIAZGOWA KONTROLA PALET

Jakość jest kluczowym kryterium niezawodnego wykorzystywania europalet EPAL w łańcuchu dostaw, zarówno dla firm działających lokalnie jak i na arenie międzynarodowej. Z tego powodu jakość naszych nośników podlega ciągłej, drobiazgowej i niezależnej kontroli wykonywanej przez jedną z najbardziej prestiżowych firm audytorskich na świecie: Bureau Veritas. Dodatkowo prowadzimy wyrywkowe kontrole przeprowadzane przez wewnętrznych inspektorów EPAL. Wszystkie operacje produkcyjne i naprawcze na licencji EPAL są sprawdzane pod kątem 100% zgodności z surowymi normami. Inspekcje odbywają się bez uprzedzenia. Gwarantuje to maksymalną możliwą skuteczność w zapewnieniu jakości.

Przeprowadzanych jest Ponad 35 000 niezapowiedzianych kontroli jakości rocznie.

Wszystkie palety spełniają jednolite warunki kontroli na całym świecie zgodnie z Regulaminem Technicznym EPAL.

Bureau Veritas logo

ZGODNOŚĆ ZE STANDARDAMI BRANŻOWYMI

International Plant Protection Convention IPPC logo

Zgodność ze standardem ISPM 15 jest najważniejszym warunkiem dla funkcjonowania w międzynarodowym przepływie towarów. Palety drewniane EPAL są produkowane i naprawiane zgodnie ze ścisłymi standardami IPPC* dlatego cieszą się wysokim zaufaniem wśród wszystkich ogniw łańcucha dostaw.

Potwierdzeniem wykonania obróbki fitosanitarnej jest umieszczenie stosownego znaku na środkowym wsporniku. Palety EPAL, wyprodukowane przed datą 1 stycznia 2010, nie posiadające oznaczeń dot. obróbki fitosanitarnej ISPM15, są zaliczane do europalet EPAL, o ile spełniają wszystkie inne kryteria przewidziane dla palet EPAL

Wraz z dniem 1 września 2010 roku zmieniono oznaczenia dot. przeprowadzonej obróbki fitosanitarnej i obowiązuje ono także po 1 sierpnia 2013 roku.

WALKA Z PODRÓBKAMI

Od 2007 roku, kiedy w życie weszła nowelizacja Ustawy „Prawo Własności Przemysłowej” (Dziennik Ustaw nr 136 z 2007 roku pozycja 958), wkładamy wiele wysiłku, by wyeliminować z rynku proceder podrabiania naszych palet. Dzięki owocnej współpracy z biurem detektywistycznym, mamy wiele sukcesów na tym polu, a dzisiaj ten problem dla naszej marki został zepchnięty na margines. Tylko oryginalna paleta, która przeszła drobiazgową kontrolę jakościową zapewnia użytkownikom odpowiedni poziom bezpieczeństwa w transporcie i magazynowaniu.

Jeśli posiadasz informację o nieuczciwych praktykach rynkowych, możesz je anonimowo zgłosić pod poniższym linkiem.

lupa powiększająca paletę EPAL

SUSTAINABLE PALLET MANAGEMENT

Sustainable Pallets Management logo

Zrównoważony rozwój naszej organizacji to dla nas podstawa. Chcemy, by nasi partnerzy, niezależnie czy produkują i naprawiają palety, czy są ich końcowymi użytkownikami mieli pewność, że wszyscy razem działamy z poszanowaniem naszego otoczenia. Dlatego wdrażamy program certyfikacji SPM, który jest zewnętrznym potwierdzeniem jakości prowadzonej gospodarki paletowej. 

Sprawdź co jeszcze robimy, by rozwijać się w sposób zrównoważony.

SZKOLENIA Z IDENTYFIKACJI PALET

Pamiętajmy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami: każdy podmiot wprowadzający do obrotu towary z podrobionymi lub sfałszowanymi znakami towarowymi podlega sankcjom określonym przez Ustawę.

Między innymi z tego powodu, od wielu lat prowadzimy bezpłatne szkolenia dla użytkowników palet EPAL.

Zależy nam, by wszystkie osoby mające na co dzień kontakt z paletami EPAL potrafiły bezproblemowo zidentyfikować nielegalne nośniki, a także ocenić stan używanych palet. Wierzymy, że nasze szkolenia istotnie przyczyniają się do wzrostu jakości całego otwartego poolu palet EPAL.

szkolenie EPAL

ROZWÓJ PALETY 4.0

Skanowanie kodu 2D na paletach EPAL

Od 2018 r. intensywnie pracujemy nad inteligentnymi paletami i logistyczną platformą przyszłości. Naszym celem jest cyfryzacja największego na świecie otwartego poolu paletowego. Poprzez kod QR (graficzny system kodowania danych) zostaną nadrukowane na wspornik informacje na temat licencjonowanego nośnika paletowego. Działania te wprowadzą palety EPAL na zupełnie nowy poziom jakościowy. Kody QR pozwolą na precyzyjną identyfikację palet i wyłapywanie nośników, które powinny być wycofane z rynku, walkę z podróbkami, usprawnią gospodarkę magazynową, umożliwią śledzenie transportu, a także prowadzenie dokumentacji elektronicznej, zastępując papierowe dokumenty WZ.

PARTNERZY

W ramach swojej działalności PKN EPAL współpracuje z organizacjami, których zadaniem jest dokonywanie kontroli wśród producentów europalet EPAL oraz wśród firm, zajmujących się naprawą i legalizacją europalet EPAL. Do tych organizacji należy przede wszystkim firma audytorska Bureau Veritas.