SZKOLENIA

szkolenie EPAL

Polski Komitet Narodowy EPAL prowadzi szkolenia z zakresu identyfikacji palet.

W latach 2008-2021 przeszkolono blisko 10 000 osób.

Szkolenie prowadzone jest przy użyciu firmowych materiałów szkoleniowych EPAL oraz według identycznej metodologii, aby każdy z uczestników otrzymywał tę samą wiedzę. Szkolenie zawiera część teoretyczną oraz praktyczną i kończy się przyznaniem imiennych certyfikatów wystawionych przez PKN EPAL.

Pragniemy zaznaczyć, że tylko odbycie szkolenia organizowanego przez Nas wiąże się z przyznaniem certyfikatów PKN EPAL i tylko to szkolenie jest autoryzowane przez PKN EPAL oraz EPA e.V..

Szkolenie jest bezpłatne.

Wszelkie zapytania odnośnie szkoleń prosimy kierować przez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres biuro@epal.org.pl.

Prosimy o przemyślane decyzje dotyczące ustalenia terminów szkoleń. W przypadku odwołania szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni przed zaplanowaną datą lub bez uprzedniego powiadomienia, będziemy zmuszeni obciążyć Państwa kosztami, które ponieśliśmy w związku z organizacją szkolenia.