UZYSKAJ LICENCJĘ

Cieszymy się, że zdecydowałeś się ubiegać o licencję EPAL i chcesz być członkiem największego na świecie otwartego poolu palet.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi krokami, zgodnie z którymi nastąpi weryfikacja Państwa firmy i przyznanie licencji na produkcję i naprawę palet EPAL.

JAK UZYSKAĆ LICENCJĘ?

 • OPŁATA WSTĘPNA (JEDNORAZOWA)

  Po otrzymaniu deklaracji wystawimy fakturę za opłatę wstępną w kwocie 25 000,00 PLN + 23% podatku VAT.

 • WSTĘPNY AUDYT

  Po dokonaniu wpłaty nasz Przedstawiciel dokona audytu wstępnego. Prześlemy Państwu też Regulamin Techniczny EPAL, kryteria kontroli jakości i szczegółowy cennik opłat za odbiory oraz przyrządy kontrolno-pomiarowe (koszt przyrządów 1450,00 PLN + 23% podatku VAT).

 • ZGŁOSZENIE DO EPAL INTERNATIONAL

  Po audycie wstępnym, wypełnij wniosek, który zostanie przesłany do EPAL International.
  EPAL International zleci ocenę Państwa zakładu spółce kontrolnej BUREAU VERITAS (koszty oceny zakładu wynoszę 600€ – opłata jednorazowa).

 • USTALENIE TERMINU OCENY ZAKŁADU

  Uzgodnij z naszym biurem dogodny termin oceny zakładu. Do uzgodnionego terminu należy przygotować próbną partię palet – 100 sztuk.

 • OCENA ZAKŁADU PRZEZ INSPEKTORÓW BUREAU VERITAS

  Po inspekcji Bureau Veritas przekazuje sprawozdanie z oceny zakładu do EPAL International.

 • UZYSKANIE ZEZWOLENIA EPAL

  W przypadku oceny pozytywnej Zarząd EPAL wystawi Państwu zezwolenie z indywidualnym numerem na produkcję i/lub naprawę palet EPAL. W momencie uzyskania zezwolenia EPAL stajecie się Państwo członkami zwyczajnymi (z pełnymi prawami) Polskiego Komitetu Narodowego EPAL.

 • OPŁATA ROCZNA

  Opłata licencyjna roczna na dany rok kalendarzowy wynosi 3 000,00 PLN + 23% podatku VAT.

WAŻNE INFORMACJE

Każda licencja wydawana jest na konkretny, wskazany w licencji adres.

W przypadku, gdy jedna firma prowadzi działalność w kilku miejscach, musi posiadać odrębną licencję lub w jednej licencji musi być wyszczególnionych kilka adresów.