GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO

Otwarty pool europalet EPAL to doskonały przykład gospodarki obiegu zamkniętego, który opiera się na trzech filarach: REUSE, REPAIR i RECYCLE. Takie podejście do biznesu pozwala uzyskiwać wiele korzyści, w tym zmniejszenie ilości odpadów, ochronę środowiska i zwiększenie efektywności operacyjnej.

Wielokrotne i powszechne zastosowanie palet EPAL pozwala zminimalizować liczbę odpadów i ma pozytywny wpływ na środowisko. Bezkompromisowa jakość palet EPAL to podstawa nie tylko bezpieczeństwa w transporcie i magazynach użytkowników palet, ale również dążenie do tego, by każda pojedyncza paleta miała maksymalnie długi cykl życia.

Naprawa uszkodzonych palet jest dla EPAL szczególnie ważna, bo w ten sposób jest przedłużany cykl życia nośników paletowych. W samym 2022 roku, prawie 28 milionów palet zostało naprawionych i ponownie wprowadzonych do obrotu, co stanowi 1/4 całej produkcji nowych palet.

Przerób palet wycofanych z obiegu to rutynowe działanie w EPAL. Dzięki wprowadzeniu do produkcji nowych nośników standardu wykorzystania wsporników wykonanych z drewna rozdrobnionego, EPAL jest w stanie zagospodarować cały odpad, który co roku powstaje w skutek naszej bezpośredniej działalności.