Misja i strategia

Misja PKN Epal

Globalne, ekonomiczne i strukturalne zmiany zawsze formułują nowe wyzwania dla logistyki. W nawiązaniu do tych zmian, Polski Komitet Narodowy EPAL służy wszystkich uczestnikom procesu obrotu europaletami EPAL w zakresie utrzymywania standardu europalet EPAL poprzez systematyczne kontrole zrzeszonych w organizacji producentów palet oraz poprzez organizowanie szkoleń i wymianę doświadczeń wszystkich zainteresowanych uczestników systemu. Swoją działalność Polski Komitet Narodowy EPAL prowadzi w ścisłej współpracy z uznanymi organizacjami logistycznymi.Strategia PKN Epal na lata 2015 – 2019

  • stosowanie ujednoliconych światowych standardów dot. certyfikowanych europalet w zakresie produkcji, naprawy oraz wymiany
  • permanentna promocja marki EPAL jako symbolu jakości w paletach
  • oferowanie przy pomocy Licencjobiorców palet EPAL wszystkich typów i rodzajów
  • ścisła współpraca z użytkownikami obrotu paletowego oraz z organizacjami logistycznymi


Pliki do pobrania
Misja i strategia