Rynek palet 2012

Ogólnopolskie Badanie Rynku Palet EUR 2012 ? kluczowe wnioski

 Ok. 1000 przedsiębiorstw użytkujących palety EUR wzięło udział w II edycji Ogólnopolskiego Rynku Palet ? edycja 2012 r.” - to pięć razy więcej niż w przypadku I edycji Badania.

W Badaniu wzięło udział 1000 firm, a grupa badawcza ograniczona została (pytaniem kwalifikującym) do przedsiębiorstw, które mają w obrocie palety EUR. Według klasyfikacji firm i według liczby zatrudnionych (tak jak dzieli to Główny Urzad Statystyczny) w Badaniu wzięły udział następujące firmy;

- zatrudniające do 50 pracowników – 167 przedsiębiorstw (16,7% wszystkich).

- zatrudniające do od 50 do 250 pracowników – 485 firm (48,5%),

- zatrudniające do od 250 do 1000 zatrudnionych – 281 firm (28,1%)

- zatrudniające powyżej 1000 pracowników ?67 firm (6,7% ogólu badanych);

Dominującą grupę stanowiły zatem przedsiębiorstwa o średniej wielkości ?50-250 pracowników ? co jest charakterystyczne dla polskiego życia gospodarczego; Wybór dużej i reprezentatywnej grupy firm biorących udział w Badaniu pozwolił zestawić dane z Badania z danymi GUS (zestawienie podmiotów gospodarki wg Polskiej Klasyfikacji Dzialalnosci ?stan na maj 2012 r.) i po raz pierwszy  opisać polski rynek palet EUR w liczbach;

W zestawieniu GUS wyodrębniono branże wykorzystujące palety w obrocie (wyłączając te, które w ramach aktywności zawodowej nie mają kontaktu z paletami oraz osoby fizyczne prowadzące dzialalność gospodarczą);

Po dokonaniu kalkulacji ?wykorzystując dane z Badania i dane z GUS – osiągnięto następujący wynik:

 - liczba palet EUR będących na stanie magazynowym polskich firm latem 2012 r; wynosila ok; 32,8 mln sztuk;

Podobną metodologię zastosowano do określenia potencjału zakupowego polskich firm; Po zestawieniu liczbowych deklaracji firm pochodzących z Badania i przeliczeniu wg danych GUS, wyszło, iż

uśredniony, zadeklarowany potencjal zakupowy wynosi okolo 11,6 mln nowych palet EUR i około 7,6 mln palet używanych w skali roku.

W grupie badanych 1000 firm najliczniej reprezentowane były branże:

spożywcza ? ponad 48% respondentów;

przemyslu maszynowego – 12,8%

firmy motoryzacyjne –  9,2%.

Co ważne – łącznie aż 72,91% ogółu respondentów Badania określilo, że gospodarka paletowa w ich firmie jest uznawana za „ważną” lub ?bardzo ważną”;

 22,9% badanych firm stosuje wyłącznie europalety i żadnych innych;

Pozostałych 77,1% firm stosuje system mieszany.

Sporo pytań dotyczyło też kwestii jakościowych (poziom zadowolenia z palet, kwestie dotyczące obróbki sanitarnej, utylizacji, odsprzedaży, zarządzanie kosztami, itp;); Na przykład w przypadku pytania:?Jakimi głównymi kryteriami kierujecie się Państwo zamawiając palety EUR?” – odnotowano łącznie 2505 wskazań (każda firma mogla wskazać więcej niż jedno kryterium).

26% wskazań (651 osób je wybrało) – to kryterium ?niska cena palety, ale z gwarancją legalności”; Sporo, bo aż 13% wskazuje na wagę zaufania do dostawcy palet;