KOP zielona

Karta Oceny Palet

Cechy prawidłowej europalety