PETYCJA - zahamowanie wywozu drewna okrągłego - PODPISZ RAZEM Z NAMI !

Szanowni Państwo ,

Wszyscy w Europie dostrzegamy problem eksportu drewna okrągłego do USA i Azji.

Z inicjatywy francuskich stowarzyszeń zajmujących się produkcją wyrobów drewnianych przy wsparciu wszystkich członków EPAL powstała petycja nawołująca organy Unii Europejskiej do zahamowania wywozu drewna okrągłego.

Poniżej przesyłamy link do opisanej petycji:

https://www.stoplogexport.net/   

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie i wysłanie dokumentu, prosimy także o zaproponowanie wszystkim Waszym podwykonawcom oraz odbiorcom Waszych produktów, aby również ją wypełnili i wysłali.

Zalecamy również przekonywanie pracowników Lasów Państwowych do podpisania petycji .

Już dziś wszyscy odczuwamy problem braku surowca , niekontrolowanego wzrostu cen surowca i produktów wykonanych z drewna co w konsekwencji może spowodować brak drewna w najbliższym czasie i tym samym bankructwo firm zajmujących się jego przerobem.


DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE !