Palety EPAL przygotowane na BREXIT


European Pallet Association e. V. (EPAL)

KOMUNIKAT PRASOWY

 

Palety drewniane EPAL są poddawane obróbce zgodnie ze standardem ISPM 15 i w sposób nieograniczony możliwe do stosowania w obrocie towarowym poza UE

Düsseldorf, 10 grudnia 2020 r. – Przedsiębiorstwa importowe i eksportowe obawiają się, że kiedy 1 stycznia 2021 r. Zjednoczone Królestwo opuści Unię Europejską, w handlu między byłym członkiem i UE mogą obustronnie wystąpić przeszkody. Jako powód podają brak zgodnych z wymogami IPPC opakowań i palet drewnianych, które od 1 stycznia 2021 r. w transporcie do i ze Zjednoczonego Królestwa muszą odpowiadać międzynarodowemu standardowi dla środków fitosanitarnych ISPM 15.

Od 2002 r. w odniesieniu do międzynarodowego obrotu towarowego poza UE obowiązuje standard ISPM 15, mający na celu ochronę miejscowych lasów przed szkodnikami. Obróbka fitosanitarna w transporcie towarów wewnątrz UE nie jest obowiązkowa. Przy imporcie do krajów trzecich zgodność ze standardem jest ściśle kontrolowana i w przypadku braku obróbki nośnika ładunku odrzucony zostaje wwóz całego towaru. Od dnia 1 stycznia 2021 r. Zjednoczone Królestwo będzie zaliczane do krajów trzecich i przy transporcie towarów palety drewniane będą kontrolowane pod względem zgodności ze standardem ISPM 15 na wszystkich granicach z Wielką Brytanią i na Wyspach.

Standard ISPM 15 wymaga poddania drewna litego obróbce dopuszczonymi metodami. W przypadku wszystkich palet EPAL realizowane jest to poprzez obróbkę termiczną (Heat Treatment) w suszarniach. Fakt ten jest uwidoczniony na wypalonym na wspornikach środkowych oznakowaniu IPPC wraz z numerem IPPC licencjobiorcy i skrótem HT. Oznakowania te mogą być używane wyłącznie przez zakłady zarejestrowane we właściwym urzędzie fitosanitarnym.

 

Europalety EPAL również po Brexicie mogą być bez ograniczeń stosowane przy imporcie i eksporcie towarów obustronnie między Zjednoczonym Królestwem i UE

 

Regulamin Techniczny EPAL od roku 2010 nakłada obowiązek obróbki według standardu ISPM 15 przy produkcji wszystkich palet EPAL. W procesie naprawy EPAL wymaga od swoich licencjobiorców stosowania nowego drewna, a ponadto zobowiązuje zakłady naprawcze do przestrzegania krajowych regulacji ISPM 15.