ISPM15 – obróbka fitosanitarna


ismp

Od 1 stycznia 2010 roku, każda nowa paleta EPAL wyprodukowana w gwarantowanym systemie jakości EPAL musi zostać poddana obróbce fitosanitarnej ISPM15

Potwierdzeniem wykonania obróbki fitosanitarnej jest umieszczenie stosownego znaku na środkowym wsporniku. Palety EPAL, wyprodukowane przed datą 1 stycznia 2010, nie posiadające oznaczeń dot. obróbki fitosanitarnej ISPM15, są zaliczane do europalet EPAL, o ile spełniają wszystkie inne kryteria przewidziane dla palet EPAL

Wraz z dniem 1 września 2010 roku zmieniono oznaczenia dot. przeprowadzonej obróbki fitosanitarnej i obowiązuje ono także po 1 sierpnia 2013 roku