Walne Zgromadzenie EPAL

W dniach 6-7 lipca w Hotelu Sheraton w Krakowie miało miejsce Walne Zgromadzenie całej organizacji EPAL. Na zaproszenie przedstawicieli PKN Epal przyjechali przedstawiciele Sekretariatu Generalnego z Dusseldorfu a także szefowie poszczególnych komitetów narodowych z Europy. W ramach zapoznania z kulturą polską, pierwszego dnia miała miejsce wspólna wycieczka do Muzeum Podziemi Krakowa oraz wspólna kolacja, w czasie której podejmowano już zagadnienia dot. naszej wspólnej organizacji. Drugiego dnia w panelach dyskusyjnych poruszano przede wszystkim zagadnienia dotyczące ograniczenia wymienialności palet a także inne, kluczowe tematy.