IV Konferencja Paletowa

W dniach 15-16 maja 2017 miała miejsce IV edycja Konferencji Paletowej. W Hotelu Warszawianka w Jachrance gościło na zaproszenie PKN Epal około 160 uczestników - zarówno użytkowników palet jaki i licencjobiorców Epal. Tradycyjnie juz pierwszego dnia miał miejsce turniej gry w kręgle. Dzień drugi, konferencyjny zdominowany był tematem dot. ograniczenia wymienialności palet EPAL z paletami kolejowymi. Przy okazji udało się zaprezentować najnowsze Karty Oceny Palet, przedstawić wyniki niezależnych badań paletowych, pogłębić swoją wiedzę z zakresu procesu IPPC oraz wysłuchać informacji dot. FSC w przemyśle drzewnym. W czasie tegorocznej Konferencji swoją premierę miał film o paletach. Mamy nadzieję, że wspólnie spędzony czas okazał się dobrze wykorzystaną inwestycją, co skłoni także Państwa do spotkania się z nami za rok.

Zgodnie z obietnicą załączamy prezentacje naszych badań paletowych.