I Międzyszkolny Konkurs Paletowy

Wiosną 2017 roku zorganizowany został I Międzyszkolny Konkurs Paletowy. Wzięły w nim udział dwie szkoły - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, im. Władysława Grabskiego z Łowicza oraz Zespół Szkól Ekonomii i Usług, im. Natalii Gąsiorowskiej z Łodzi. Ze wszystkich uczestników, do II etapu przystąpiło 8 uczniów. W dniu 30 marca, po dwóch zadaniach praktycznych, miała miejsce częsć praktyczna. Została ona przeprowadzona u jednego z licencjobiorcy PKN Epal - w firmie Rudex z Łowicza. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce w dniu 4 kwietnia. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy !!!