Projekt "Zalesianie 2016"

W dniu 18 kwietnia miała miejsce pierwsza edycja Projektu "Zalesianie 2016", organizowanego wspólnie przez Polski Komitet Narodowy EPAL oraz Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Łodzi.


Udało się !!! Pierwszy raz blisko 60 osób posadziło blisko 1.300 sosen na terenie blisko 1.400 m.kw. należącym do Nadlesnictwa Brzeziny. Po krótkim szkoleniu ze strony przedstawicieli RDLP, Zarząd i członkowie PKN Epal wspólnie z zaproszonymi przedstawicielami naszych branżowych - logistycznych i drzewnych mediów a także z przedstawicielami swiata nauki, zabrali się do pracy. Po skończonej pracy wszysyscy wspólnie zasiedlismy przy ognisku i grill'u, gdzie nie tylko odpoczelismy ale przede wszystkim wspólnie zintegrowalismy się w zrobieniu czego pożytecznego dla przyszłych pokoleń.